Ozcar is DE zakelijke partner voor culturele instellingen

Wij zijn OZCAR

Wat kan Ozcar voor u doen?
vacature

Is een afstudeerstage als junior controller bij Ozcar iets voor jou? Klik dan op deze link

ozcar

Ozcar als uw financiële business partner

De terugtrekkende overheid en de snel digitaliserende samenleving vragen om een nieuwe kijk op de bedrijfsvoering van culturele instellingen. Met krappe budgetten moet aan hoge prestatie eisen worden voldaan. Daardoor ontstaat meer behoefte aan betrouwbare management informatie en wordt steeds kritischer gekeken naar de rol van de financiële functie.

Net als andere afdelingen moet ook de financiële afdeling meer leveren voor minder. Dat vraagt om andere kwaliteiten dan de vertrouwde rol van boekhouder. Die volstond met een sterk analytisch vermogen en een goede financiële basis. Maar vandaag de dag zijn kennis van digitalisering, procesoptimalisatie en rapporteren een absolute must. Geen rol van scorekeeper meer, maar een echte business partner. Dat is wat er van een moderne financiële functie verwacht wordt.

Een financiële functie anno nu weet wat er speelt in de organisatie, is proactief, heeft een mening en maakt die kenbaar aan het management. Om deze rol te kunnen vervullen, moet worden voldaan aan twee randvoorwaarden: betrouwbare en snelle transactieverwerking enerzijds en actuele en transparante informatievoorziening anderzijds. Digitalisering en automatisering staan daarin centraal.

Dat is precies waar wij in uitmunten. Dat doen we door culturele kennis en ervaring samen te brengen met expertise uit andere sectoren. Zo is Ozcar voor culturele organisaties uitgegroeid tot DE business partner voor de financiële functie.

Vergt dat forse investeringen? In tegendeel! Door slim en efficiënt te werken, koersen we samen met u af op betere prestaties EN een directe kostenbesparing.

Onze werkwijze

Ozcar voorziet u van overzichtelijke rapportages. Daarmee bent u op elk gewenst moment in staat om op actuele cijfers te sturen. Om tot deze rapportages te komen, hanteren wij transparante en gestroomlijnde processen, afspraken, software en templates. Alle facturen, declaraties en dagafschriften zijn daarmee altijd en op elke pc en telefoon digitaal beschikbaar. Dus nooit meer zoeken naar vermiste stukken. In onze werkwijze zijn verschillende interne controlemaatregelen opgenomen. De externe accountant zal daar in de jaarlijkse controle gebruik van maken. We voeren ons werk uit voor een vaste prijs en we confronteren onze relaties nooit met onverwachte kosten.

Een moderne financiële functie

Alle facturen worden digitaal bij ons aangeleverd en direct verwerkt. Uw medewerkers krijgen de gebruiksvriendelijke Ozcar app voor het declareren van onkosten, creditcarduitgaven en reizen. Met workflow management software worden facturen en declaraties door uw budgethouders geautoriseerd. U verstuurt uw verkoopfacturen elektronisch en deze worden daarmee automatisch in uw administratie verwerkt. Dagafschriften worden dagelijks elektronisch ingelezen en door Ozcar gerobotiseerd verwerkt in het grootboek. Alle verwerkte documenten zijn direct zichtbaar in uw management rapportages. Deze kunnen altijd en overal digitaal worden bekeken.

Maar ook marketing, management en advies

Ozcar kan meer zijn dan alleen uw financiële partner. Bij Ozcar werken ook marketeers, managers en adviseurs. Ozcar weet wat het betekent om een culturele instelling zakelijk te leiden en kan dat op interim basis voor u doen. We kunnen ook helpen met uw positionering in een brede context. En we kunnen adviseren over het verbeteren van de effectiviteit van uw strategie, bedrijfsvoering en processen. Maar in al ons werk staat één ding centraal: Ozcar koppelt een heldere en zakelijke aanpak aan een passie voor cultuur. Een unieke combinatie, welke vaak leidt tot verrassende resultaten.

 

Wat kan Ozcar voor u doen?

Ozcar kan samenwerken met uw financiële medewerkers. Of we kunnen uw hele financiële functie voor onze rekening nemen. Dan voeren we uw financiële en salarisadministratie. We maken ten minste één keer per week een betaalbatch. We verzorgen aangiften, kwartaalrapportages, project afrekeningen en de jaarrekening. Alle management rapportages zijn digitaal, actueel en dagelijks beschikbaar. De overzichtelijke Ozcar-begrotingstool sluit daar naadloos op aan.

 

our-team

Team

Contact